Incendis Forestals i Territori

L’Àrea d’Incendis Forestals i Territori es constitueix formalment com unitat pròpia de recerca a partir del mes de gener de 2006 (fins llavors era coordinada com a Grup de Treball dins l’Àrea de Política Forestal i Desenvolupament Rural).

Donat el caràcter transversal del fenomen dels incendis forestals, l’AIFT, aborda el tema amb una visió integradora, contemplant la vessant tecnològica però també social i institucional. El risc d’ignició (possibilitat de que un incendi s’iniciï) i de propagació (capacitat d’un incendi de fer-se gran) són tractats complementàriament, així com els aspectes socioeconòmics (impacte dels incendis i valoració cost-eficient de les mesures preventives) es relacionen amb la vessant sociocultural de la percepció del risc, la vulnerabilitat social i la capacitat d’adoptar mesures preventives des de la consciència de l’exposició al risc. Les línies de treball inclouen la integració del risc d’incendis en la planificació forestal a escala territorial, i iniciatives en el marc de la comunicació, de  relació amb els mitjans de comunicació i en el marc de l’educació ambiental i la prevenció social.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter