Incendis Forestals

Proactive Human Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it (PRoMPt)

Coordina: Eduard Plana Bach (CTFC). Region of Western Greece (COOR. Projecte) i 10 socis més de Bulgària, Grècia, Itàlia, Polònia i Portugal

Entitat finançadora: Programa Interreg IV-C, Unión Europea.

Durada: 2008-2011

Resum: L’objectiu és l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques sobre les polítiques regionals de gestió de l’emergència.

Link: http://www.prompt-interreg.eu/index.php

Sensibilització i comunicació vers les mesures de planificació i gestió davant el risc d’incendi forestal

Coordina: Eduard Plana Bach

Entitat finançadora: Programa de Gestió Forestal Sostenible. Diputació de Lleida.

Durada: 2009-2010

Resum: Edició del manual divulgatiu “La gestió del risc d’incendis forestals des dels municipis i les administracions locals” (27 pàg.) i tríptics, destinats a tècnics d’administracions locals.

La gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals: una oportunitat per al desenvolupament rural i una major eficiència del sistema d’extinció

(VE D’ESTUDIS) Efecte de les activitats agràries en la prevenció dels incendis forestals a escala de paisatge

Manual per a la comprensió i tractament informatiu del fenomen dels incendis forestals

Field Assessment of Forest Fire Severity (ForFIRES)

Plan comarcal de prevención de incendios del Bajo Aragón

Pla de gestió del risc de grans incendis forestals (Capítol 6. Pla Director Forestal de Solsonès)

La gestió forestal com a eina per a la prevenció d’incendis: Anàlisi de cost-eficiència i de gestió del risc de grans incendis forestals

Gestió del paisatge, conservació del patrimoni natural i prevenció d’incendis. Propostes per a un model integrat de gestió del risc d’incendis forestals

(VE D’ESTUDIS) Estudi de cost-eficiència de les infraestructures de prevenció d’incendis forestals. Una aplicació a la comarca del Solsonès

(VE D’ESTUDIS) Diagnosi i proposta d’alternatives per l’àrea afectada per l’incendi de Talamanca.

(VE D’ESTUDIS) Diagnosi socioambiental de la zona afectada pel gran incendi de la Catalunya Central. Evolució 1998-2003.

Mejora Técnica del Proyecto Integrado de Protección de Incendios Forestales L4 Biosca.Bassella.Pinell del Solsonés

Mejora Técnica del Proyecto Integrado de Protección de Incendios Forestales L4 Biosca.Bassella.Pinell del Solsonés

Anàlisi socioeconòmic de la zona afectada per l’incendi de la Catalunya Central de 1998 (subprograma 2.2, del Pla de Restauració de la Coberta Vegetal PRECOV)

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter