Planificació Forestal i Gestió del Territori

Projecte d’Ordenació dels Recursos Forestals a la vegueria de la Catalunya Central. Prova pilot

Coordina: Eduard Plana Bach

Entitat finançadora: Direcció General de Medi Natural, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Durada: 2009-2011

Resum: Redacció de la prova pilot del PORF a la vegueria de les Comarques Centrals. Atenent a la normativa de l’esborrany del nou Pla General de Política Forestal, s’incorpora en la redacció dels PORF la determinació dels “Terrenys forestals de caràcter estratègic en la prevenció dels riscs relacionats amb els incendis forestals”

Elaboració de la Metodologia per a la redacció dels Plans d’Ordenació dels Recursos Forestals

Valoració Econòmica de l’aplicació i no aplicació del Pla General de Política Forestal 2005-2014 i consideracions per a l’Avaluació Ambiental Estratègica

Avaluació de polítiques ambientals i de sostenibilitat en l’àmbit agroforestal del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals

Pla General de Política Forestal de Catalunya 2007-2016

MULTIFOR.RD: Multifunctional Forestry as a Mean to Rural Development; Establishing Criteria for Region-Specific for balancing Public Demands and Forest

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter